WSV Woudrichem

Today30
Yesterday45
This week305
This month1293
Total62198

Who Is Online

1
Online

zaterdag 24 maart 2018 13:07

Weer in Woudrichem

Voor ons als watersportvereniging heeft dit ook gevolgen. Eind november is er een eerste voorlichtingsavond door het Watersportverbond gegeven waarbij de hoofdlijnen zijn toegelicht en deze willen wij alvast met u delen.

Tot op heden vielen wij als watersportsportvereniging zonder winstoogmerk onder de BTW vrijstelling voor sportverenigingen. De grootste verandering per 1 januari as. is dat varen met motorboten niet meer als sport wordt gezien maar als recreatie en dat daarom BTW heffing verplicht is voor alle leveringen en diensten aan motorboten. Dus niet alleen voor verhuur van ligplaatsen maar ook voor leveringen als electra en voor diensten zoals bijvoorbeeld hellingen. Dit geldt ook voor passanten met motorboten.

Zeilboten, roeiboten, kano’s en powerboten worden wel gezien als sportbeoefening en daarvoor blijft de huidige BTW vrijstelling gehandhaafd. Powerboten zijn alleen de jet aangedreven raceboten en niet de speedboten of boten met bb-motor zoals wij die in de haven hebben. Dit zijn gewoon motorboten. Zeilboten moeten zelfstandig zonder motor kunnen zeilen. Een steunzeiltje op een motorboot maakt het dus geen zeilboot en een zeilboot zonder mast is een motorboot.

Voor ons geldt als gemengde vereniging dat we dus met twee BTW regimes te maken krijgen nl. BTW belaste zaken en BTW vrijgestelde zaken. Over alle direkt toe te wijzen leveringen en diensten aan motorboten moet BTW  berekend en afgedragen worden. Alle indirekte diensten zullen met een verdeelsleutel moeten worden verdeeld over BTW belast en BTW vrijgesteld. Voor alle zaken die wij inkopen en direkt aan motorboten zijn toe te wijzen kunnen we de BTW terugvorderen. Voor de indirekte zaken die wij inkopen geldt dezelfde verdeelsleutel voor terugvordering.

Overigens is er een mogelijkheid om betaalde BTW over onroerend goed uit de laatste jaren nog deels terug te vorderen en ook is er een drempel waaronder niet hoeft te worden afgedragen.

Hoe dit voor ons precies geldt en of daarmee wellicht een deel van de prijsverhoging voor de motorboten kan worden gecompenseerd is nog niet volledig duidelijk.

In het 1e kwartaal van volgend jaar worden er door het Watersportverbond bijeenkomsten met deskundigen georganiseerd waar meer op de specifieke situatie van een vereniging kan worden ingegaan. Zodra we hier een totaalbeeld van hebben weten we de exacte gevolgen en zullen die dan communiceren.

Al met al een ongewenste lastenverhoging die ook de nodige extra administratie met zich mee brengt.

 

Wordt vervolgd…

 

Woudrichem, 14 december 2016

Joan van Vugt

Ria Stuij

Copyright © WSV Woudrichem 2013. Alle rechten voorbehouden.