WSV Woudrichem

Wat er aan vooraf ging:


In 2009 is binnen het bestuur een onderzoek gestart naar de (on)mogelijkheden voor de realisatie van een nieuw clubgebouw. Hier waren een aantal overwegingen voor.


Allereerst was de locatie van het bestaande drijvende clubgebouw D’n Ark niet optimaal. O.a. het havenkantoor werd niet gebruikt omdat er onvoldoende zicht was op het havenverkeer en het gebruik van het bar gedeelte werd steeds minder. De sanitaire voorzieningen waren beperkt en de komende jaren moest er groot onderhoud/renovatie aan D’n Ark plaatsvinden.


Daarnaast waren er naast de bestaande hellingswerkzaamheden groeiende activiteiten op en rond het hellingterrein zoals het jeugdzeilen en het roeien. Hiervoor was naast de opslagschuur een “bouwkeet” geplaatst. Beide bouwwerken waren ook aan een renovatie toe.
In 2009 is eerst een mogelijke combinatie met de exploitatie van het voetveer naar Loevestein onderzocht. De locatie van het voetveer grenst namelijk direkt aan de haven. Echter gezien aanvullende eisen die de gemeente ging stellen hebben we ons voorstel in 2010 ingetrokken en zijn ons verder gaan verdiepen in mogelijkheden van nieuwbouw.

Lees meer...

Vrijdag 26 augustus is het Clubhuis geopend en heeft het de veelzeggende naam 'Arkade' meegekregen. Zie hier voor meer foto's.

Vandaag zijn op het nieuwe clubgebouw de zogenaamde makelaars geplaatst.
Voor wie de term niet kent, het is geen bord "te koop" maar het zijn de delen die de windveren op de kopgevels verbinden. Deze delen worden ook vaak als sierstuk uitgevoerd.
Na een aantal ideeën heeft het bestuur het ontwerp van Jan de Pender uitgekozen. Jan heeft een gedegen studie gemaakt over de tradities, vormen en afmetingen van de makelaars en daarnaast heeft hij het verenigingslogo op kunstzinnige wijze hierin verwerkt. Reden voor het bestuur om aan Jan dan ook de opdracht tot realisatie te gunnen, hetgeen hij met verve heeft gedaan (inclusief verven).

Evenementen & Nieuws

ALV 8 april 2018

De Algemene Leden Vergadering wordt dit jaar gehouden op zondag 8 april ipv zaterdag 7 april. 
Aanvang 16.00uur. Uitnodiging en agenda worden nog aan de leden gemaild.

Copyright © WSV Woudrichem 2013. Alle rechten voorbehouden.